Procedura de achiziţie pentru Servicii de medicina muncii salariaţi SNR Sucursala Bucureşti
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR) prin SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI organizează procedura de achiziţie prin "achizitie directa", în conformitatea cu Procedura Proprie servicii cuprinse in anexa 2 şi prevederile Legii 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, pentru atribuirea contractului de achiziţie pentru " Servicii de medicina muncii pentru salariaţii S.N.Radiocomunicaţii S.A. - Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Bucureşti"

Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
Sebastian SABAU, Tel. +40315003185, mobil 0720767260 Email: sebastian.sabau@radiocom.ro.
Marius ANDREI, Tel. +40315003165, mobil 0720767263 Email: marius.andrei@radiocom.ro.


Caiet de sarcini

Documntaţie de atribuire

Răspuns solicitare clarificare şi solicitare prelungire termen depunere oferte