Reluare procedura de achiziţie Servicii de medicina muncii şi Servicii medicale tip abonament
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. (SNR) reia procedura de achiziţie Selecţie de oferte, în conformitate cu Procedura Proprie Simplificată şi prevederile Legii nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, pentru atribuirea contractului de achiziţie "Servicii de medicina muncii şi servicii medicale pe bază de abonament" pentru salariaţii S.N.Radiocomunicaţii S.A.

Se pot obţine informaţii despre procedură la adresa email: achizitii@radiocom.ro


Anunţ de participare

FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ:

SOCIETATEA NAŢIONALA DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR)
a anulat procedura de achiziţie în data de 20.04.2022 în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, fiind incidente la prevederile art. 212 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora "Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică în următoarele cazuri: (...) b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare".