Achizitie energie electrica
Documentaţie de atribuire privind achiziţia de energie electrică prin licitaţie deschisă la Sediul Central al S.N. Radiocomunicaţii S.A.

Data limita de depunere a ofertelor: 09.04.2012, ora 11.00.

Data deshiderii ofertelor: 09.04.2012, ora 13.00.

Anunţ de participare publicat în SEAP nr.133341/28.02.2012

Documente atribuire energie electrica.rar