Alimentare cu energie electrică din staţiile SC Electrica SA a staţiei de radiocomunicaţii Postăvaru
Documentaţia de atribuire privind achiziţia de lucrări de Alimentare cu energie electrică din staţiile SC Electrica SA a staţiei de radiocomunicaţii Postăvaru" prin cerere de oferta, coduri CPV: 45315300-1, 71323100-9

DOCUMENTATIE Postavaru.pdf

Clarificari.pdf

Clarificari 2.pdf