Articole papetarie si rechizite (procedură anulată)
Articole papetarie si rechizite pentru desfasurarea activitatii curente a sediului central Radiocom din Bucuresti si a sucursalelor din Cluj, Iasi, Timisoara, Craiova, Constanta CPV 30192700-8 Papetarie(nr invitatie participare publicata in SEAP 323293 / 02.04.2012)

FisaDate.pdf

DA PDF.rar

Formulare.docx

Clarificari2.pdf

Clarificari3.pdf

Procedura a fost anulată conform prevederilor Art. 209, Alin.(1), lit. c) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare:
"Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică...
c) .. dacă este imposibilă incheierea contractului.. "