Cabluri de comunicaţii
Documentaţie de atribuire pentru procedura de cerere de oferte pentru achiziţia de cabluri de comunicaţii:

CAIET DE SARCINI cabluri mdf se.pdf

CLAUZE CONTRACTUALE cabluri com se.pdf

FisaDate_No32338_IP.pdf

FORMULARE cabluri mdf se.pdf