Contract servicii audit financiar-contabil pentru exercitiile financiare incheiate in anii 2009, 2010
Documentatia de atribuire a contractului de servicii "auditul financiar-contabil pentru exercitiile financiare incheiate in anii 2009, 2010", prin cerere de oferte .

Audit financiar-contabil 2009-2010.pdf