Echipamente de Emisie FM Septembrie 2018
Achiziţia se realizează prin procedura de negociere competitivă în baza normelor interne SNR.

Se pot obtine informaţii despre procedură de la :
Mihaela Ghica, Tel. +40315003601, Fax: +40315003666, Email: mihaela.ghica@radiocom.ro.


Anunţ de participare

Documentaţie de achiziţie

Caiet de sarcini

Formulare

Proiect Contract

Anexa nr.5 - PV recepţie cantitativă

Anexa PV recepţie cantitativă

Anexa nr.6 - PV recepţie calitativă

Anexa FAT-SAT;

Anexa nr.7 - PV acceptanţă finală

Erată la procedura Echipamente de emisie FM

Răspuns Solicitare de Clarificări - 11.09.2018

Răspuns Solicitare de Clarificări - 13.09.2018 nr.1

Răspuns Solicitare de Clarificări - 13.09.2018 nr.2

Răspuns Solicitare de Clarificări - 17.09.2018

Răspuns Solicitare de Clarificări - Model Împuternicire

Răspuns Solicitare de Clarificări - 20.09.2018

Răspuns Solicitare de Clarificări - 01.11.2018

FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ:

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR) a încheiat contractul de achiziţie publică pentru "Echipamente de Emisie FM" cu operatorul economic Flame Data Technologies S.R.L., în data de 20.12.2018. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi serviciilor conexe prestate este de 2.580.381,00 lei, fără TVA.