Echipamente Codare / Decodare Audio Over IP
A fost publicat Anunţul de participare numărul 420452/22.12.2017 , pentru achiziţia prin procedură simplificată de "Echipamente Codare / Decodare Audio Over IP".

Se pot obtine informaţii despre procedură de la :
Mihaela Ghica, Tel. +40315003601, Fax: +40315003666, Email: mihaela.ghica@radiocom.ro,
Georgeta Neagu, Tel. +40315003074, Fax: +40315003666, Email: georgeta.neagu@radiocom.ro
.


Fişa de date

Caiet de sarcini

Formulare şi modele

Clauze contractuale

Clarificare / Comunicare

Tender Book

Formular DUAE

Formular ESPD