Echipamente Codare / Decodare Audio Over IP
A fost publicat Anunţul de participare numărul 420452/22.12.2017 , pentru achiziţia prin procedură simplificată de "Echipamente Codare / Decodare Audio Over IP".

Se pot obtine informaţii despre procedură de la :
Mihaela Ghica, Tel. +40315003601, Fax: +40315003666, Email: mihaela.ghica@radiocom.ro,
Georgeta Neagu, Tel. +40315003074, Fax: +40315003666, Email: georgeta.neagu@radiocom.ro
.


Fişa de date

Caiet de sarcini

Formulare şi modele

Clauze contractuale

Clarificare / Comunicare

Tender Book

Formular DUAE

Formular ESPD

FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ:

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR) a încheiat contractul de achiziţie publică pentru "Echipamente Codare / Decodare Audio Over IP" cu operatorul economic WorldCast Systems, în data de 02.02.2018. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 133.400,00 lei, fără TVA.