Achiziţie Emiţătoare FM cu sistem de rezervare activă şi filtre trece bandă-FM 2022
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), organizează procedura de achiziţie pentru Negociere Competitivă în conformitate cu Normele Interne Procedurale pentru achiziţii în domeniul comunicaţiilor electronice, pentru atribuirea contractului de furnizare "Emiţătoare FM cu sistem de rezervare activă şi filtre trece bandă-FM"

Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
Viorica-Gabriela CĂTRUNĂ, Tel. +40315003029, Fax: +40315003666.
Georgiana-Florentina CĂLIN, Tel. +40315003659, Fax: +40315003666.
Email: achizitii@radiocom.ro.


Anunţ participare 23FM

Documentaţie de achiziţie 23FM

Răspuns solicitare clarificări 27.10.2022

Erata nr.1 31.10.2022

Erata nr.2 la Caiet de Sarcini

Răspuns solicitare clarificări 01.11.2022