Achiziţie Emiţătoare FM cu sistem de rezervare activă şi filtre trece bandă-FM 2022
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), organizează procedura de achiziţie pentru Negociere Competitivă în conformitate cu Normele Interne Procedurale pentru achiziţii în domeniul comunicaţiilor electronice, pentru atribuirea contractului de furnizare "Emiţătoare FM cu sistem de rezervare activă şi filtre trece bandă-FM"

Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
Viorica-Gabriela CĂTRUNĂ, Tel. +40315003029, Fax: +40315003666.
Georgiana-Florentina CĂLIN, Tel. +40315003659, Fax: +40315003666.
Email: achizitii@radiocom.ro.


Anunţ participare 23FM

Documentaţie de achiziţie 23FM

Răspuns solicitare clarificări 27.10.2022

Erata nr.1 31.10.2022

Erata nr.2 la Caiet de Sarcini

Răspuns solicitare clarificări 01.11.2022

FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ"EMIŢĂTOARE FM CU SISTEM DE REZERVARE ACTIVĂ ŞI FILTRE TRECE BANDĂ-FM":

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR),a anulat procedura de achiziţie în data de 30.12.2022 în temeiul art. 89 din Normele Interne Procedurale

<<... Art.89 - Societatea are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie, numai dacă ia acestă decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie şi numai în urmatoarele circumstanţe:

...

e)circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie sau este imposibilă încheierea contractului...>>