Achiziţie Emiţătoare Unde Medii 2022
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), organizează procedura de achiziţie pentru Negociere Competitivă în conformitate cu Normele Interne Procedurale pentru achiziţii în domeniul comunicaţiilor electronice, pentru atribuirea contractului de furnizare "Emiţătoare Unde Medii"

Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
Viorica-Gabriela CĂTRUNĂ, Tel. +40315003029, Fax: +40315003666.
Georgiana-Florentina CĂLIN, Tel. +40315003659, Fax: +40315003666.
Email: achizitii@radiocom.ro.


Anunţ participare 5AM

Documentaţie de achiziţie 5AM

Răspuns solicitare clarificări 27.10.2022

Erata nr.1 la Caiet de Sarcini

Răspuns solicitare clarificăi 01.11.2022