Achiziţie 21 Emiţătoare FM
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), organizează procedura de achiziţie pentru Negociere Competitivă în conformitate cu Normele Interne Procedurale pentru achiziţii în domeniul comunicaţiilor electronice, pentru atribuirea contractului de furnizare a "21 Emiţătoare FM"

Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
Iuliana CALINIUC, Tel. +40315003601, Fax: +40315003666.
Email: achizitii@radiocom.ro.


Anunţ participare

Documentaţie de atribuire

Caiet de sarcini în limba română

Caiet de sarcini în limba engleză

Erată

Notă la procedura de achiziţie

Răspuns clarificări / Clarification Answers

Notă Prelungire Termen

Răspuns clarificări 2 / Clarification Answers 2