Achiziţie 5 Emiţătoare Unde Medii
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), organizează procedura de achiziţie pentru Negociere Competitivă în conformitate cu Normele Interne Procedurale pentru achiziţii în domeniul comunicaţiilor electronice, pentru atribuirea contractului de furnizare a "5 Emiţătoare Unde Medii"

Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
Raluca MIHOLCA, Tel. +40315003659, Fax: +40315003666.
Email: achizitii@radiocom.ro.


Anunţ participare

Documentaţie de atribuire

Caiet de sarcini în limba română

Caiet de sarcini în limba engleză

Răspuns clarificări / Clarification Answers