Achiziţie Servicii de închiriere circuite ethernet pentru reţeaua de transport IP/MPLS a S.N. Radiocomunicaţii S.A
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), organizează procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului de prestare de "Servicii de închiriere circuite ethernet pentru reţeaua de transport IP/MPLS a S.N. Radiocomunicaţii S.A", în conformitate cu Normele Interne Procedurale pentru achiziţii în domeniul comunicaţiilor electronice.


Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
Violeta CRISTIAN, Tel. +40315003074, Fax: +40315003666.
Email: achizitii@radiocom.ro.


Anunţ participareRăspuns solicitare clarificăriFINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ:

SOCIETATEA NAŢIONALA DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR)
a încheiat contract de achiziţie publică de prestare servicii cu operatorul economic SC DIRECT ONE S.A. în data de 17.12.2021, în valoare de 1.418.400,00 Lei, fără TVA.