Achiziţie Servicii de închiriere circuite Ethernet pentru Reţeaua Naţională de transport IP a SNR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), organizează procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului de prestare de "Servicii de închiriere circuite ethernet pentru reţeaua naţionala de transport IP a S.N.Radiocomunicaţii S.A", în conformitate cu Normele Interne Procedurale pentru achiziţii în domeniul coomunicaţiilor electronice

Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
  • Raluca MIHOLCĂ, tel. +4031 500 3011; 0720767123.

  • Roxana DUMITRU, tel. 0720767020.

Email:achizitii@radiocom.ro


Anunţ participare

Documentaţie

Erată

Răspuns solicitare de clarificare 07.03.2024

Răspuns solicitare decalare termen

FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), a încheiat contract de achiziţie publică de prestare servicii cu operatorul economic SC DIRECT ONE S.A. în data de 28.03.2024, în valoare de 1.764.000 Lei Fara TVA