Închiriere circuite fibră optică
Documentaţie de atribuire pentru achiziţia "Servicii de închiriere circuite fibră optică". Procedura de atribuire: cerere de oferte, pe loturi.

Caiet de sarcini

FisaDate_No60284_IP

FORMULARE inchiriere FO se

Contract

FORMULARE inchiriere FO

Clarificari
La solicitarea telefonică a unui operator economic privind efectuarea de site survey pentru elaborarea ofertei de servicii de închiriere circuite fibră optică, facem următoarele precizări:
- În cazul în care este necesar, solicitarea unui site-survey se va face la telefon: 0740 131 008 sau la adresa de email: nic.voican@tvr.ro