Norme interne procedurale privind achiziţia de servicii cuprinse în Anexa 2B din O.U.G. Nr.34/2006
NORME INTERNE PROCEDURALE PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII CUPRINSE ÎN ANEXA 2B DIN O.U.G. NR.34/2006 PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ, A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE ŞI A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE SERVICII

Norme Interne Procedurale