Procedura de achiziţie "Negociere competitivă" pentru Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), organizează procedura de achiziţie "Negociere competitivă" în conformitate cu PROCEDURA PROPRIE pentru achiziţiile publice de servicii sociale şi alte servicii specifice din categoria celor incluse în Anexa nr.2, pentru atribuirea contractului de prestări servicii "Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A." - 4 Loturi:

LOT 1: Sucursala D.R. Bucureşti şi Sediul Central;
LOT 2: Sucursala D.R. Cluj;
LOT 3: Sucursala D.R. Iaşi;
LOT 4: Sucursala D.R. Timişoara.


Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
Viorica-Gabriela CĂTRUNĂ, Tel. +40315003029.
Ana-Maria PETRE, Tel. +40315003601.
Email: achizitii@radiocom.ro.Anunţ participare

Documentaţia de atribuire

Răspuns solicitare de clarificare 14.12.2022

Răspuns solicitare de clarificare 15.12.2022

Răspuns solicitare de clarificare 2 15.12.2022

Răspuns solicitare de clarificare 16.12.2022

Răspuns solicitare de clarificare 2 16.12.2022

Răspuns solicitare de clarificare 19.12.2022

Răspuns solicitare de clarificare 1 20.12.2022

Răspuns solicitare de clarificare 2 20.12.2022

Erată nr. 1

Erată nr. 2

Răspuns solicitare de clarificare 22.12.2022

Comunicare cu privire la candidaţi înscrişi în procedură

Contestaţie Lot 4 09.05.2023

Comunicare referitor contestaţie Lot 1 şi Lot 4 din 10.05.2023

Comunicare Contestaţie Anubis 10.05.2023

Comunicare Contestaţie Asoc CYBER&VIPER 11.05.2023

ANUNŢ DE ATRIBUIRE Sv paza 4 loturi 12 luni

Comunicare Contestaţie Lot 4