Echipamente de emisie cu instalaţii conexe şi sisteme radiante UHF pentru transmisii DVB-T2
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), organizează o procedură de achiziţie publică "Echipamente de emisie DVB-T2 cu instalaţii conexe şi sisteme radiante UHF pentru transmisii DVB-T2", conform Normelor Interne Procedurale pentru achiziţii în domeniul comunicaţiilor electronice.

Se pot obţine informaţii despre procedură de la :
Mihaela GHICA, Tel. +40315003601, Fax: +40315003666, Email: mihaela.ghica@radiocom.ro.
Viorica Gabriela CĂTRUNĂ, Tel. +40315003029, Fax: +40315003666, Email: viorica.catruna@radiocom.ro.


Anunţ de participare

Caiet de sarcini

Documentaţie de achiziţie

Formulare şi Modele

Proiect de Contract şi Anexe

Caiet de sarcini - Emiţătoare şi Accesorii (format editabil)

Caiet de sarcini - Sisteme Radiante (format editabil)

Răspuns Solicitare de Clarificări - 28.11.2018

Erată nr.1 la procedura Echipamente de emisie DVB-T2 cu instalaţii conexe şi sisteme radiante UHF pentru transmisii DVB-T2

Erată nr.2 la procedura Echipamente de emisie DVB-T2 cu instalaţii conexe şi sisteme radiante UHF pentru transmisii DVB-T2

Răspuns Solicitare de Clarificări - 04.12.2018

Răspuns Solicitare de Clarificări - 07.12.2018

Comunicare privind anularea procedurii de achiziţie