Echipamente de emisie cu instalaţii conexe şi sisteme radiante UHF pentru transmisii DVB-T2 - RELUARE
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), reorganizează procedura de achiziţie publică "Echipamente de emisie DVB-T2" cu instalaţii conexe şi sisteme radiante UHF pentru transmisii DVB-T2", conform Normelor Interne Procedurale pentru achiziţii în domeniul comunicaţiilor electronice.

Se pot obţine informaţii despre procedură de la :
Mihaela GHICA, Tel. +40315003601, Fax: +40315003666, Email: mihaela.ghica@radiocom.ro.
Viorica Gabriela CĂTRUNĂ, Tel. +40315003029, Fax: +40315003666, Email: viorica.catruna@radiocom.ro.


Anunţ de participare

Caiet de sarcini

Documentaţie de achiziţie

Formulare şi Modele

Proiect de Contract şi Anexe

Prelungire termen transmitere documente Etapa I

Caiet de sarcini - Emiţătoare şi Accesorii (format editabil)

Caiet de sarcini - Sisteme Radiante (format editabil)

Erată referitoare la prezentarea ofertei financiare

Răspuns solicitare clarificări 18.01.2019

Răspuns solicitare clarificări nr.1 23.01.2019

Răspuns solicitare clarificări nr.2 23.01.2019

FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ:┬á

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. (SNR) a încheiat contractul de achiziţie public─â pentru ┬á"Echipamente de emisie DVB-T2 cu instalaţii conexe şi sisteme radiante UHF pentru transmisii DVB-T2┬ácu operatorul economic Flame Data Technologies S.R.L. în asociere cu GatesAir (SUA), în data de 22.02.2019. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 59.371.706,00 lei, fără TVA.