Servicii de audit financiar
Documentaţie de atribuire privind achiziţia de servicii de audit financiar

FisaDate.pdf

AUDIT Prima pag.pdf

21-22 nov. CAIET DE SARCINI audit 2 ani.pdf

21 nov Clauze contractuale obligatorii.pdf

21 nov AUDIT Formulare Modele.pdf