Servicii de închiriere circuite de fibră optică
Documentaţie pentru procedura de achiziţie "Servicii de închiriere circuite de fibră optică", Invitaţie de participare publicată în SEAP nr. 356370/06.12.2013

Fişa Date

Acord cadru închiriere

Formulare

Contract subsecvent închirere

LOT1 - Specificaţie Tehnică

LOT2 - Specificaţie Tehnică

LOT3 - Specificaţie Tehnică

LOT4 - Specificaţie Tehnică

LOT5 - Specificaţie Tehnică

Decalare termen depunere oferta servicii inchiriere FO

Răspuns clarificări