Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor S.N. Radiocomunicaţii S.A
ÔÇ×Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor S.N. Radiocomunicaţii S.AÔÇŁ prin licitaţie cu calificare urmată de rundă finală de licitaţie electronică prin intermediul platformei www.disponibil.ro, potrivit Legii nr.357/2005 privind bursele de mărfuri şi Regulamentul BRM în conformitate cu prevederile normelor interne procedurale ale S.N. Radiocomunicaţii SA pentru achiziţia de servicii cuprinse în anexa 2B din ordonanţa de urgen┼úă a guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Cod CPV 79713000-5.

Alăturat se publică DOCUMENTAŢIA PROCEDURII cu următorul conţinut:
 • Instrucţiuni pentru ofertanţi
 • Anexa A: Condiţii generale de contractare
 • Anexa B: Caietul de sarcini
 • Anexa C: Formulare şi modele-format editabil
 • Contestaţie - 1

  Răspunsuri clarificări - 1

  Răspunsuri clarificări - 2

  Răspunsuri clarificări - 3

  Contestaţie - 2

  Notificare suspendare procedură

  Notificare privind continuare procedură

  Răspunsuri clarificări - 4