Servicii financiar bancare - refinantarea unor credite aflate in portofoliul SNR
Documentatia de atribuire a procedurii de achizitie publica prin negociere accelerata cu publicarea unui anunt de participare pentru "Servicii financiar bancare - refinantarea unot credite aflate in portofoliul SNR"

Documentatie atribuire refinantare.pdf

Raspunsuri clarificari credit refinantare 02.09.2010.pdf