Servicii financiare de contractare linie de credit tip overdraft
Documentaţie pentru procedura de achiziţie: "Servicii financiare de contractare linie de credit tip overdraft în valoare de 19 milioane lei" - negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cod CPV 66113000-5 - Servicii de acordare de credit.

Fişa de date

Documentaţie descriptivă, Draft contract, Formulare şi modele