Servicii pentru trecerea la transmisiile digitale în format DVB-T
Documentatia de atribuire pentru procedura de achizitie prin negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare de „Servicii pentru trecerea la transmisiile digitale în format DVB-T" constând în:

a. realizarea unui plan de frecven┼úe pentru 3 multiplexuri la nivel na┼úional pentru România, pentru transmisii digitale in format DVB-T, bazat pe planul RRC 06 si furnizarea solutiilor tehnice specifice pentru armonizarea sistemelor de emisie analogice actuale (emitatoare si sisteme radiante) cu planul de frecvente pentru cele 3 multiplexuri si planul RRC06 in toate amplasamentele beneficiarului (80 amplasamente).

b. reproiectarea antenelor actuale si proiectarea antenelor noi in conformitate cu solutiile date de planul de frecvente"

Documente Atribuire DVB-T
Grafic prestare servicii
Raspunsuri la solicitari de clarificari DVB-T

Contractul de servicii a fost atribuit: Anuntul de atribuire nr. 68184/11.09.2009 publicat pe SEAP (www.e-licitatie.ro).