Solutie software de billing
Documentatia de atribuire pentru procedura de achizitie prin licitatie restransa accelerata cu faza finala licitatie electronica pentru " Solutie software de billing destinata facturarii clientilor Radiocom"

DA Platforma Billing.pdf
Cerinte Tehnice si Functionale ale Platformei Software de Billing.pdf
SUSPENDARE Billing.pdf
contestatie.pdf
Raspuns clarificari.pdf
Reluarea procedurii.pdf
Noua data depunere candidaturi.pdf
Modificari la Documentatia de atribuire.pdf
Raspunsuri si clarificari 18 februarie.pdf
Contestatie 18 februarie.pdf
Contestatie 24 februarie.pdf
Adresa de completare la contestatie.pdf

Ca urmare a deciziei CNSC nr. 50S/C2/871 din 02.03.2011, inregistrata la autoritatea contractanta cu nr.301/1544/04.03.2011, se suspenda procedura pana la data solutionarii contestatiei de catre CNSC

Comunicare anulare procedura.pdf