Soluţie software de billing destinată facturării clienţilor Radiocom (procedură anulată)
Documentaţia de atribuire privind achiziţia unei "Soluţii software de billing destinată facturării clienţilor Radiocom" prin licitaţie deschisă, coduri CPV: 48422000-2, 51611100-9

DA Solutie software billing.pdf

Clarificare.pdf

Raspunsuri si clarificari 3 octombrie.pdf

Raspunsuri si clarificari 13 octombrie.pdf

Clarificare 13 Oct.pdf

Raspunsuri si clarificari 17 octombrie.pdf

Raspunsuri si clarificari 19 octombrie.pdf

Raspunsuri si clarificari 21 octombrie.pdf

Raspunsuri si clarificari 25 octombrie.pdf

Raspunsuri si clarificari 31 octombrie.pdf

Raspunsuri si clarificari 2 noiembrie.pdf

Raspunsuri si clarificari 10 noiembrie.pdf

Motivul anularii procedurii :
- situatia financiara actuala ce impune reducerea cheltuielilor(disponibilizarea de personal).
- imposibilitatea finalizarii procedurii deoarece sunt create premizele incalcarii principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f) din O.U.G. nr. 34/2006 (nu s-au respectat termenele privind evaluarea,comunicarea,etc).
Procedura a fost anulata in temeiul prevederilor art.209, alin.(1), litera c), alin.(4) din OUG 34/2006