Achiziţia de Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor SN.RADIOCOMUNICAŢII.SA 4 Loturi
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR),cu sediul în Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 103, sector 4, CP 041303, telefon: +40 (0) 31 500 3001, fax: +40 (0)31 500 3013, email: office@radiocom.ro, www.radiocom.ro, CIF RO 10881986, organizează procedura de achiziţie "Negociere competitivă" în conformitate cu PROCEDURA PROPRIE pentru achiziţiile publice de servicii sociale şi alte servicii specifice din categoria celor incluse în Anexa nr. 2 la Legea nr.98/2016, pentru atribuirea acordului-cadru de prestări servicii "Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A"-4 loturi
  • LOT 1 : Scursala D.R.Bucureşti şi Sediul Central
  • LOT 2 : Sucursala D,R,Cluj
  • LOT 3 : Sucursala D.R.Iaşi
  • LOT 3 : Sucursala D.R.Timişoara
Cod CPV: 79713000-5 Servicii de pază;

Totodată, autoritatea contractantă a publicat în SEAP la secţiunea Publicitate anunţuri, anunţul cu nr. ADV1424416/ 07.05.2024.

Persoana de contact

Raluca MIHOLCĂ, tel. +4031 500 3011; 0720767123 Email:achizitii@radiocom.ro


Anunţ participare

Caiet de sarcini

Documentaţie de atribuire

Modele formulare - Anexa 1

Modele formulare - Anexa 2

Modele formulare - Anexa 3

Model Acord - cadru

Model contract subsecvent

Procedură proprie

Erata nr. 1

Răspuns consolidat la solicitări clarificare

Erata nr. 2

Erata nr. 3

Răspuns consolidat nr.2 la solicitări clarificare

Lista candidaţilor înscrisi la competiţie - PAZĂ 2024-2027

Lista candidaţilor înscrisi la competiţie - Rectificativă - PAZĂ 2024-2027