Procedura de achiziţie pentru Servicii de medicina muncii şi Servicii medicale tip abonament
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR) organizează procedura de achiziţie prin selecţie de oferte, în conformitatea cu Procedura Proprie Simplificată şi prevederile Legii 98/2016 cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de achiziţie pentru " Servicii de medicina muncii şi servicii medicale pe bază de abonament" pentru salariaţii S.N.Radiocomunicaţii S.A.

Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
Georgeta NEAGU, Tel. +40315003157, Email: achizitii@radiocom.ro.


Anunţ de Participare

Documentaţie de atribuire

Caiet de sarcini

Strategie de contractare

DUAE editabil

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Proiect de Contract

Răspuns solicitare clarificări Servicii Medicale

Formulare şi modele servicii medicale

Listă servicii medicale incluse în abonament