Procedura de achiziţie pentru Servicii de medicina muncii şi Servicii medicale tip abonament
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR) organizează procedura de achiziţie prin selecţie de oferte, în conformitatea cu Procedura Proprie Simplificată şi prevederile Legii 98/2016 cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de achiziţie pentru " Servicii de medicina muncii şi servicii medicale pe bază de abonament" pentru salariaţii S.N.Radiocomunicaţii S.A.

Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
Georgeta NEAGU, Tel. +40315003157, Email: achizitii@radiocom.ro.


Anunţ de Participare

FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ:

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR) a anulat procedura de achiziţie în data de 31.01.2022 în temeiul art. 23 - Anularea Aplicării Procedurii De Achiziţie alin.(1), lit.b. din Procedura Proprie Simplificată (Pps) - "AC are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie, numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie şi numai în următoarele circumstanţe: b. niciunul dintre ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de achiziţie"