Procedura achizitie Servicii Medicina Muncii
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), prin Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Bucureşti, organizează procedura de achiziţie prin "achiziţie directă" în conformitatea cu Procedura Proprie servicii cuprinse in anexa 2 şi prevederile Legii 98/2016 cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru atribuirea contractului de achiziţie cu obiect "Servicii de medicina muncii pentru salariaţii S.N.Radiocomunicaţii S.A.-Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Bucureşti 2024-2025"

Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
Marius ANDREI, Tel. +40315003165,Mobil: 0720767263,E-mail: marius.andrei@radiocom.ro.
Iulia DOBRE, Tel. +40315003170,Mobil: 0720767034, E-mail: iulia.dobre@radiocom.ro.
Sebastian SABAU, Tel. +40315003185,Mobil: 0720767260, E-mail: sebastian.sabau@radiocom.ro.


Anunţ Participare Medicina muncii Suc.Bucureşti 2024

Documentaţie de atribuire Medicina muncii Suc.Bucureşti 2024

DUAE editabil Medicina muncii Suc.Bucureşti 2024

Răspuns solicitări clarificări servicii de medicina muncii salariaţi SNR-Suc. Drc. Bucureşti 2024-2025