Procedura achizitie Transport Modulatie Radio OverIP
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A.(SNR), organizează procedura de achiziţie pentru Negociere Competitivă în conformitate cu Normele Interne Procedurale pentru achiziţii în domeniul comunicaţiilor electronice, împărţită pe 3 Loturi pentru atribuirea contractului de furnizare pentru "Transport modulaţie radio over IP - Modernizarea şi eficientizarea reţelei de transport modulaţie pentru emiţătorii de radiodifuziune"

Se pot obţine informaţii despre procedură de la:
Mihaela GHICA, Tel. +40315003601, Fax: +40315003666.
Violeta CRISTIAN , Tel. +40315003074, Fax: +40315003666.
Viorica CATRUNA , Tel. +40315003029, Fax: +40315003666.
Email: achizitii@radiocom.ro.


Anunţ Participare

Documentaţie de atribuire

Caiet de sarcini

Erată Errata 301 12402 05.11.2020

Răspuns clarificări Clarifications Answers Lot 1 301 12692 11.11.2020

Răspuns clarificări Lot 2 301 12693 11.11.2020

Răspuns clarificări Lot 3 301 12694 11.11.2020

Răspuns clarificări Clarifications Answers Lot1 Lot2 Lot3 301 12762 12.11.2020

Răspuns clarificări Clarifications Answers Lot1 301 12843 13.11.2020

Erată Errata 301 12886 16.11.2020

Răspuns clarificări Clarifications Answers Lot 1 2 3 301 14388 22.12.2020

Erată Errata 301 214 8.01.2021

Comunicare contestaţie 301 4444 13.05.2021