Servicii financiare de contractare linie de credit tip overdraft
Procedura de atribuire Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare "Servicii financiare de contractare linie de credit tip overdraft în valoare de 30 milioane lei ". Anunţ de participare în SEAP: 164861/08.12.2015.