Cursuri

Gestiune de Bunuri si Valori MaterialeGESTIUNE DE BUNURI SI VALORI MATERIALE

DESCRIERE
    Program     de   pregatire  pentru   gestionari si personal cu functii suplimentare de gestionar    desfasurat  pe   o   perioada  de    5 zile x 6 ore/zi = 30 ore/curs.
    Cursul se adreseaza persoanelor care necesita cunoasterea legislatiei ce reglementeaza activitatea de gestionare a bunurilor.

OBIECTIVE FINALE DE PERFORMANTA
Asimilarea  legislatiei privind conceptul de gestiune
Cunoasterea conceptului, a modului de organizare si a atributiilor gestionarului
Intelegerea modului de primire si eliberare din gestiune a bunurilor materiale
Asimilarea cunostinelor despre inventariere
Cunoasterea modalitatilor corecte de depozitare, pastrare si paza a bunurilor

CONTINUT TEMATIC / CONTINUTURI SPECIFICE

-    Prezentarea legislatiei privind conceptul de gestiune
-    Particularitati ale  Societatii Nationale de Radiocomunicatii privind conceptul de gestiune
-    Gestionarea – concept, organizare, atributii gestionar
-    Primirea, eliberarea din gestiune a bunurilor materiale
-    Inventarierea – forma de evidenta patrimoniala
-    Depozitarea, pastrarea si paza bunurilor
-    Formele de raspunderi privind gestionarea bunurilor

METODOLOGIE
Programul de perfectionare combina metodele traditionale de predare (prezentarea, explicarea, argumentarea, etc) cu metodele moderne de predare: munca independenta si in echipa, prezentarea practica in cadrul statiei.
Metodele de predare sunt interactive, cu accent pe implicarea participantilor in procesul de argumentare si deducere logica:
-    Explicatia; ascultarea
-    Demonstratia
-    Exercitii aplicative
-    Folosirea notiunilor insusite in aplicatii practice
-    Munca independenta si in echipa
MIJLOACE DE INSTRUIRE / MATERIALE DE INVATARE
Manual : elaborat de catre profesor, in format tiparit sau in format electronic (pe CD)
Whiteboard
Markere
Hartie de scris
Pixuri


MATERIALE SUPLIMENTARE
Se pot imprumuta in regim de biblioteca de la punctul de documentare al Centrului (casete audio, casete  video, manuale, documentatii, dictionare, cursuri, etc.)

DESFASURARE
Perioada: conform Programei sau la cerere pentru grupe de minim 10 persoane
Locatie: laborator / sala de curs a Centrului de Perfectionare Radiocomunicatii; lucrari practice la statie
Tarif (fara TVA):

PORTOFOLIU
In mai 1998 Centrul a organizat primul curs pentru angajatii RADIOCOM. In tot acest timp la Centrul de Perfectionare Radiocomunicatii s-au organizat trimestrial cursuri de “Gestiune de bunuri si valori materiale” pentru grupe de aproximativ 10 persoane/curs.

FINALIZARE
In finalul cursului se sustine un test.
Se obtine un certificat de absolvire care cuprinde o descriere a notiunilor prezentate in curs, precum si calificativul obtinut in urma testului.

CONTACT
Tel. 021 / 307.35.01 – secretariat
Fax. : 021 / 307. 35. 25
e-mail: cpr@radiocom.ro