Descriere si BeneficiiDESCRIERE


Oriunde în România, RADIOCOM vă oferă soluţii profesionale de efectuare măsurători ale nivelului radiaţiilor câmpului electromagnetic folosind aparatură certificată.


Pentru că suntem întotdeauna atenţi faţă de nevoile clienţilor noştri, am creat serviciul de determinare a densităţii şi intensităţii câmpului electromagnetic, serviciu cu ajutorul căruia RADIOCOM poate executa măsurători în interiorul unei locaţii indicate de client.


Astfel, în urma efectuării măsurătorilor câmpului electromagnetic în locaţia definită, RADIOCOM va emite un "Buletin de măsurare", document care include valorile obţinute urmând ca autorităţile competente să interpreteze aceste valori pentru clienţi, la cererea acestora.


Pentru furnizarea serviciului în cele mai bune condiţii de calitate RADIOCOM este recomandată de:

 • cod CAEN aferent activităţii;
 • autorizaţie eliberată de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
 • certificări conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 şi ISO/IEC 27001:2013 (de către organismul de certificare RINA SIMTEX);
 • Pentru execuţia măsurătorilor/determinărilor parametrilor câmpului electromagnetic RADIOCOM va utiliza analizoarele de câmp electromagnetic portabile NARDA Safety Test Solutions:

 • SRM-3006 în banda de frecvenţe 9 kHz – 6 GHz şi
 • EFA - 300 în banda de frecvenţe 5 Hz – 32 kHz,
 • având următoarele sonde de măsură (antene):
 • pentru banda 100KHz ÷ 300MHz se va folosi antena ( senzorul ) Single Axis E Field 3531/02;
 • pentru banda 100KHz ÷ 300MHz se va folosi antena ( senzorul ) Single Axis H Field 3551/01;
 • pentru banda 75MHz ÷ 3GHz se va folosi antena ( senzorul ) Tree Axis E Field.
 • Metoda de măsurare este una de explorare a fiecărui spaţiu indicat sau convenit de comun acord cu clienţii în vederea identificării valorilor maxime pentru intensitatea şi densitatea câmpului electromagnetic, valori care sunt memorate în echipament şi furnizate clienţilor în format electronic împreună cu „Buletinul de măsurare”, în format tipărit.  BENEFICII CLIENŢI

 • Respectarea legislaţiei în vigoare privind securitatea şi sănătate în muncă, respectiv HG 520 / 20.07.2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice, precum şi a Ordinului nr. 1193/2006 privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice;
 • Evaluarea riscurilor pentru angajaţi pentru a decide, în cunoştinţă de cauză, măsurile corespunzătoare de remediere a acestora;
 • Un singur furnizor pentru acele companii care au acoperire naţională;
 • Estimarea bugetului necesar achiziţionării serviciului;
 •