Proiectare

DESCRIERE

RADIOCOM oferă servicii de proiectare în domeniul comunicaţiilor, respectiv proiectare de:
  • reţele şi linii de radiorelee;
  • reţele de radiodifuziune şi televiziunea;
  • reţele de radiocomunicaţii prin sistem spread spectrum;
  • reţele de radiocomunicaţii în banda undelor scurte;
  • reţele de radiotelefonie;
  • reţele de televiziune cu circuit închis;
  • reţele de televiziune prin cablu;
  • sisteme de alarmă;
  • radiocomunicaţii prin satelit.
  •