Tarife

Oferta RADIOCOM pentru "Servicii Tehnice de Securitate Fizică" este personalizată. În acest sens, prestăm servicii de audit la locaţia dorită în vederea evaluării nevoilor pe baza cărora se va construi oferta.

Preţul se va stabili atât în funcţie de necesităţile şi cerinţele clienţilor, cât şi de bugetul alocat.

Preţul total are două componente: preţul echipamentelor şi tariful pentru activităţile desfăşurate.

Preţul variază în funcţie de categoria echipamentelor (economic, mediu sau premium) şi timpul necesar instalării echipamentului.