Descriere

Centrul de Perfecţionare Radiocomunicaţii este amplasat într-un cadru natural deosebit, în apropiere de Bucureşti (km 27,5, pe DN1), în comuna Snagov, sat Tâncăbeşti şi a fost creat de RADIOCOM pentru a răspunde nevoilor curente de training în domeniile Tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor. Acesta şi-a început activitatea la 18 mai 1998, în urma unui proiect PHARE.


Fiind construit la standarde superioare, deţine infrastructura corespunzătoare desfăşurării în bune condiţii a activitaţilor de perfecţionare proprii, dar în acelaşi timp vine şi în întâmpinarea solicitărilor terţilor, punând la dispoziţia acestora infrastructura necesară organizării şi desfăşurării propriilor cursuri, seminarii, evenimente, sedinţe, activităţi de team - building etc.