Trainning
Metodele de studiu, cursurile tematice, modul de predare au la bază consultanţă PHARE, la nivel European. Cursurile organizate şi desfăşurate în cadrul Centrului de Perfecţionare Radiocomunicaţii sunt, în principal, axate pe formarea profesională continuă în domeniul radiocomunicaţiilor. În acest sens, echipa de lectori şi formatori ai Centrului este formată din specialişti în domeniul specific de activitate, cu competenţe şi în domeniul formării profesionale a adulţilor.

Cursurile se adresează în principal personalului propriu, în scopul perfecţionării cunoştinţelor şi abilităţilor specifice sectorului de activitate, şi se finalizează cu certificate eliberate de către Centrul de Perfecţionare Radiocomunicaţii. Astfel, certificatele cuprind descrierea noţiunilor prezentate în curs, precum şi calificativul obţinut în urma testului final. Persoanele din afara Societăţii care doresc să îşi perfecţioneze cunoştinţele în domeniul radiocomunicaţiilor, pot participa la aceste cursuri, pe bază de cerere şi contract, sub rezerva că în finalul cursului certificatul obţinut nu este opozabil pe piaţa muncii.

Pentru a obţine un certificat de competenţe profesionale recunoscut pe piaţa muncii, se poate opta pentru participarea, pe bază de cerere şi contract la un proces de evaluare a competenţelor profesionale, în cadrul Centrului de Perfecţionare Radiocomunicaţii, autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC, fostul CNFPA) ca Centru de evaluare. Astfel, Centrul de Perfecţionare Radiocomunicaţii este autorizat de ANC să organizeze procese de evaluare şi să elibereze certificate de competenţe profesionale pentru următoarele ocupaţii:
•    Tehnician staţii de emisie radio-Tv;
•    Tehnician staţii radioreleu şi satelit;
•    Radioelectronist staţii de emisie Radio-TV;
•    Radioelectronist staţii radioreleu şi satelit;
•    Pilonist antenist;
•    Formator.

Totodată, pentru persoanele care doresc obţinerea unui certificat recunoscut internaţional, Centrul de Perfecţionare este Academie Locală CISCO, autorizată prin programul Cisco Networking Academy, în cadrul căreia se organizează şi se derulează cursuri de pregătire pentru toate cele patru module CCNA (Cisco Certified Network Associates), axate pe proiectarea şi configurarea reţelelor de date.

Centrul este autorizat:
•   Centru de Evaluare şi Certificare, autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C., fostul CNFPA)
•    Academie Locală CISCO