Broadcasting

  • Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., cu o istorie de aproape 8 decenii, este lider în domeniul broadcasting-ului, asigurând difuzarea şi transportul programelor publice naţionale de televiziune ale Societăţii Române de Televiziune prin intermediul celei mai mari reţele de emiţătoare şi translatoare de televiziune.
  • Începând din 17 iunie 2015, România trece la sistemul de emisie digitală terestră a programelor de televiziune, ca urmare a semnării şi asumării Acordului de la Geneva (2006) dar şi a implementării strategiei naţionale în acest domeniu.
  • În vederea asigurării tranziţiei la televiziunea digitală terestră, conform O.G. nr. 21/24.08.2016, aprobată prin Legea nr. 22/2018, transmisia programului TVR1 în banda VHF a fost prorogată, până la data de 31.12.2019. Pentru a putea respecta prevederile legale privind transmisia terestră a programului TVR1, RADIOCOM a depus toate eforturile pentru a asigura buna funcţionare a reţelei sale de emiţătoare VHF (canalele 6 - 11).
  • Societatea Română de Televiziune a notificat RADIOCOM în data de 26.04.2018 ca, începând cu data de 01.05.2018, să oprească difuzarea pe cale terestră a programului public de televiziune TVR1 în format analogic, în banda de frecvenţă 174-230 MHz (VHF).RADIOCOM a luat act de notificare şi a oprit distribuţia analogică a programului public de televiziune TVR1, conform solicitării.
  •