Procedura de solutionare a reclamatiilor utilizatorilor finali
Reclamaţiile privind serviciile de comunicaţii electronice furnizate de către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii SA pot fi înaintate de către utilizatorii finali - persoane fizice sau juridice - în oricare din următoarele moduri:
  • telefonic, la numerele:       031-500.3131*
                                            0800-330.880* (număr gratuit în reţeaua Romtelecom)
  • prin fax, la numărul:          021-314.9798 **
  • prin email la adresa:          callcenter@radiocom.ro *
  • prin poştă, adresate către: Serviciul Relaţii Clienţii, S.N.Radiocomunicaţii SA, Şos. Olteniţei nr.103, sector 4, Bucureşti **

*          programul de lucru este zilnic în intervalul 8:00-22:00.
**         program de lucru pentru primirea reclamaţiilor scrise - de luni până joi în intervalul 8:00-16:00 şi vineri în intervalul 8:00-14:00

În cazul clienţilor beneficiari ai serviciilor de date, aceştia au contractual obligaţia de a raporta deranjamentele serviciului de îndată ce acestea apar, obligatoriu prin telefon pentru deschiderea unui tichet de deranjament şi / sau prin e-mail la adresele şi numerele de telefon sus-menţionate. Informarile telefonice sunt considerate primite dacă CLIENTUL cunoaşte numărul de tichet comunicat de angajatul Radiocomunicaţii S.A. iar informările şi mesajele scrise sunt considerate primite, imediat ce au fost trimise la una din adresele specificate mai sus şi expeditorul primeşte confirmarea de primire. În cazul sesizarilor trimise prin e-mail, CLIENTUL va primi un e-mail de răspuns ce va conţine numărul tichetului de deranjament.

Reclamaţiile scrise trebuie să conţină numele şi datele de contact ale CLIENTULUI, numărul de telefon, precum şi descrierea aspectelor reclamate.

Orice reclamaţie scrisă legată de serviciile prestate de către S.N.Radiocomunicaţii SA va primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data primirii acesteia de către S.N.Radiocomunicaţii SA

Orice refuz al CLIENTULUI la plata facturilor va fi formulat de acesta în termen de 5 zile  de la primirea facturii ┼či va fi însotit de o documentaţie justificativă din partea sa, în caz contrar sumele facturate fiind considerate certe şi lichide (recunoscute ca datorate). Contestarea contravalorii facturii de către CLIENT nu suspendă obligaţia acestuia la plata integrală a facturii, urmând ca acest aspect să fie conciliat de către părţi. În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată şi în cazul în care S.N.Radiocomunicaţii SA trebuie să restituie CLIENTULUI anumite sume incluse într-o factură contestată, aceste sume se vor deduce din contravaloarea facturilor ulterioare soluţionării reclamaţiei.

În anumite cazuri, în funcţie de natura şi complexitatea aspectelor sesizate, termenul de soluţionare a reclama╚Ťiilor se poate prelungi, în mod excep╚Ťional, cu o nouă perioadă de 30 de zile lucrătoare, cu informarea prealabilă a CLIENTULUI asupra acestei situaţii.

În cazul în care reclamaţia nu este solu╚Ťionată pe cale amiabilă, CLIENTUL are posibilitatea de a se adresa în vederea soluţionarii litigiului către autoritatea de reglementare, respectiv către instanţa competentă, după caz.