Contact

Pentru informatii comerciale privind produsele si serviciile RADIOCOM va rugam sa completati campurile din josul paginii sau sa trimiteti un e-mail la adresa: telemarketing@radiocom.ro

De asemenea, informaţii generale, solicitări oferte servicii, relaţii clienţi* puteţi obţine şi la următoarele numere de telefon/adresa de mail:
+ 40 0800 330 880 - număr gratuit, accesibil din reţeaua Telekom Fix
+ 40 31 500 31 31
+ 40 31 500 35 82 - limba maghiară
e-mail: callcenter@radiocom.ro
*Serviciul Relaţii cu Clienţii disponibil 7 zile pe săptămână, în intervalul 8:00 - 22:00.


Pentru informatii publice va puteti adresa:

Serviciului Marketing
E-mail:   relatiipublice@radiocom.ro

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor către presă: Andreea MITRAN
Email: andreea.mitran@radiocom.ro
Tel.: + 40 31 500 30 49

Nume: Camp obligatoriu.
Prenume: Camp obligatoriu.
E-mail: Camp obligatoriu.Format invalid.
Telefon: Camp obligatoriu.
Mesaj: Camp obligatoriu.
 Menţiuni:
RADIOCOM este înregistrat ca operator de date personale sub nr. 937/2007 şi nr. 35679/2015.


Informaţiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal privind clienţii, potenţialii clienţi si petenţii le regăsiţi în secţiunea Transparenţă - subsecţiunea Protecţia datelor - aici.
Vă asigurăm că datele dvs. vor fi utilizate doar în scopul în care au fost colectate (ex: furnizării serviciului, obţinerii informaţiilor solicitate, soluţionării petiţiilor transmise către RADIOCOM etc.), în condiţiile legislaţiei în vigoare.
Prin transmiterea solicitării de informaţii comerciale, petiţiei etc., vă exprimaţi consimţământul fără echivoc, privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu tratarea acesteia.
Aveţi dreptul să vă retrageţi oricând consimţământul acordat prin trasmiterea unei solicitări în acest sens.

 
 


Menţiuni:
RADIOCOM este înregistrat ca operator de date personale sub nr. 937/2007 şi nr. 35679/2015.


       Informaţiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal privind clienţii, potenţialii clienţi si petenţii le regăsiţi în secţiunea Transparenţă - subsecţiunea Protecţia datelor - aici.
       Vă asigurăm că datele dvs. vor fi utilizate doar în scopul în care au fost colectate (ex: furnizării serviciului, obţinerii informaţiilor solicitate, soluţionării petiţiilor transmise către RADIOCOM etc.), în condiţiile legislaţiei în vigoare.
       Prin transmiterea solicitării de informaţii comerciale, petiţiei etc., vă exprimaţi consimţământul fără echivoc, privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu tratarea acesteia.
       Aveţi dreptul să vă retrageţi oricând consimţământul acordat prin trasmiterea unei solicitări în acest sens.