RADIOCOM are certificat Sistemul de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca, Securitatea Informatiei) de catre RINA SIMTEX - Organismul de Certificare Romania.
Business Initiative Directions (BID) a acordat, cu ocazia desfasurarii Quality Summit New York 2006 in data de 14 mai 2006, pentru RADIOCOM, distinctia Gold Award for Excellence and Business Prestige.
CISCO Powered Network RADIOCOM este unul din furnizorii de servicii care, prin reteaua nationala ATM / MPLS dezvoltata cu echipamente CISCO, si-a castigat dreptul de a afisa sigla Cisco Powered Network (CPN).
 
Atribuţii directoriDirectorul General al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a Consiliului de Administraţie. Dintre atribuţiile Directorului General menţionăm:
 • Directorul General asigură conducerea operativă a companiei;
 • Modul de organizare a activităţii Directorului General este stabilit prin decizie a Consiliului de Administraţie şi are în vedere creşterea performanţelor Societăţii;
 • Coordonează, organizează şi asigură funcţionarea curentă a Societăţii, urmărind creşterea eficienţei economice şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de către structurile subordonate;
 • Directorul General îndeplineşte atribuţii date în competenţa conducerii executive de Consiliul de Administraţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Directorul General Adjunct este direct subordonat Directorului General, cu responsabilităţi, precum:
 • Controlează funcţionarea curentă a sucursalelor Societăţii, urmărind creşterea eficienţei economice şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de către directorii acestora;
 • Colaborează cu Sucursalele Direcţii Radiocomunicaţii în elaborarea propunerilor privind strategii de dezvoltare specifice şi a planurilor de afaceri;
 • Verifică respectarea la nivelul Sucursalelor Direcţii Radiocomunicaţii a politicilor şi strategiilor Societăţii.
 • Directorii Executivi îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a Directorului General al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A., printre atribuţiile comune se regăsesc următoarele:
 • Coordonează, organizează şi asigură funcţionarea curentă a departamentelor şi compartimentelor din subordine, conform organigramei Societăţii, acţionând pentru creşterea performanţelor tehnice şi economice ale companiei;
 • Supun aprobării Directorului General şi Consiliului de Administraţie strategia de dezvoltare pe domeniile de actvitate coordonate;
 • Directorul Executiv Tehnic se subordonează nemijlocit Directorului General şi îndeplineşte atribuţii, precum:
 • Coordonează, la nivelul Direcţiei Tehnice, proiectele mari de infrastructură, stabilite prin Decizia Directorului General, în conformitate cu cerinţele managerului de proiect;
 • Asigură interfaţa între Sucursalele Direcţii Radiocomunicaţii şi Directorul General, precum şi între Sucursalele Direcţiile Radiocomunicaţii şi compartimentele funcţionale ale Societăţii, în scopul reprezentării acestora pe domeniul tehnic, în mod permanent, la un nivel corespunzător;
 • Directorul Executiv Tehnic are atribuţii specifice în domeniile: broadcasting şi networking, exploatare şi gestiunea resurselor tehnice, implementare şi dezvoltare sisteme de management.
 • Directorul Executiv Economic este direct subordonat Directorului General al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. şi are atribuţii, precum:
 • Organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea, în mod eficient, a activităţii financiar-contabile a companiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Asigură elaborarea prognozelor economice, prin corelarea obiectivelor cu resursele şi costurile de realizare a acestora;
 • Coordonează elaborarea de studii de fezabilitate şi planuri de afaceri pe termen mediu şi lung, legate de activitatea operaţională şi investiţională a Societăţii; coordonează bugetarea investiţiilor şi colaborează cu sectoarele tehnice, comerciale şi de dezvoltare pentru pregătirea deciziilor de investiţii.
 • Directorul Executiv Investiţii, Logistică, Achiziţii este direct subordonat Directorului General. Dintre responsabilităţi, menţionăm:
 • Coordonează şi controlează activitatea de achiziţii, logistică şi investiţii, desfăşurată în cadrul Societăţii Naţionale de Radicomunicaţii S.A.;
 • Elaborează, gestionează şi controlează implementarea planurilor şi politicilor strategice ale Societăţii;
 • Participă la definirea politicilor pe domeniile specifice de activitate, a studiilor şi planurilor de afaceri.
 •