RADIOCOM are certificat Sistemul de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca, Securitatea Informatiei) de catre RINA SIMTEX - Organismul de Certificare Romania.
Business Initiative Directions (BID) a acordat, cu ocazia desfasurarii Quality Summit New York 2006 in data de 14 mai 2006, pentru RADIOCOM, distinctia Gold Award for Excellence and Business Prestige.
CISCO Powered Network RADIOCOM este unul din furnizorii de servicii care, prin reteaua nationala ATM / MPLS dezvoltata cu echipamente CISCO, si-a castigat dreptul de a afisa sigla Cisco Powered Network (CPN).
 
DVB-T2 Televiziune Digitală
Broadcasting TV
Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (RADIOCOM) şi televiziunea digitală terestră

  Trecere de la emisia analogică terestră la cea digitală terestră

  Decizia de trecere de la emisia analogică terestră la cea digitală terestră a fost luată de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT), în cadrul Conferinţei Regionale în domeniul Radiocomunicaţiilor, din anul 2006, de la Geneva, şi a fost asumată de Uniunea Europeană şi de Guvernul României.

  În cadrul conferinţei, s-a adoptat un nou plan de frecvenţe pentru toate statele semnatare, care presupune utilizarea benzilor de transmisie VHF 174-230 MHz şi a benzilor UHF 470-862 MHz pentru televiziunea digitală. Aceste benzi sunt, în prezent, alocate în România pentru servicii de transmisie a programelor TV terestre în format analogic şi pentru aplicaţii speciale (benzile 790-862 MHz).

  Tranziţia la sistemul digital terestru este asigurată de RADIOCOM, fiind derulată conform Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală terestră, elaborată de Guvernul României, care gestionează implementarea proiectului.

  Astfel, ca urmare a semnării şi asumării Acordului de la Geneva (2006), dar şi a implementării strategiei naţionale în acest domeniu, începând cu 17 iunie 2015, România trece la sistemul de emisie digitală terestră.

  Guvernul României a aprobat, în data de 10 iunie 2015, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, ca emisia pe cale radio terestră a serviciilor de televiziune în sistem analogic, în banda de frecvenţe radio 174-230 MHz, banda VHF (very high frequency), în spaţiul canalului 6-11 pe care se transmite postul TVR1, să poată continua, temporar, până la 31 decembrie 2016, atât pentru postul public de televiziune, cât şi pentru posturile private de televiziune ce emit în această bandă.

  Continuarea emisiei în această bandă de frecvenţe radio este posibilă în baza unui acord tehnic, eliberat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (Ancom), cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
 • nu produce interferenţe staţiilor de radiocomunicaţii ce utilizează spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte;
 • nu beneficiază de protecţie radio din partea staţiilor de radiocomunicaţii ce utilizează spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte;
 • la data intrării în vigoare a prezentei legi, frecvenţele radio pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic în banda VHF să fi fost deja alocate/repartizate.

 • Din 2017, televiziunea digitală terestră va fi singura posibilitate de a recepţiona, cu antenă de cameră sau de exterior(dar nu antenă de satelit), programele posturilor publice şi comerciale de televiziune, pe teritoriul României.

  Televiziunea digitală în România - cronologie

  În decembrie 2005, RADIOCOM a pus în funcţiune, printr-un proiect pilot, primul emiţător de televiziune digitală terestră din România, în zona Bucureşti-Herăstrău, pe canalul 54.

  Cel de-al doilea emităţor a fost pus în funcţiune în anul 2006, în zona Sibiu-Păltiniş, tot în canalul 54. Cele două emiţătoare difuzând acelaşi multiplex.

  În 2008, experimentul DVB-T a fost extins prin instalarea a încă patru emiţătoare DVB-T - trei în Bucureşti (unul în canalul 59 în Bucureşti-Herăstrău şi două în Bucureşti-Piaţa Sudului pe canalele 54 şi 59) şi unul în Sibiu-Păltiniş, pe canalul 47.

  Multiplexul nr. 1 (canalul 54 Bucureşti, canalul 54 Sibiu) este alocat în întregime SRTv, iar pe multiplexul nr. 2 (canalul 59 Bucureşti, canalul 47 Sibiu) se transmit atât programe publice, cât şi unele canale comerciale.

  În 2009, a fost publicată şi strategia guvernamentală privind tranziţia la televiziunea digitală terestră. Ulterior, prin Hotărârea de Guvern nr.1213/2009 România şi-a asumat ca termen pentru închiderea emisiei TV analogice data de 1 ianuarie 2012.

  În august 2010, Ministerul Comunicaţiilor a decis, promovând o nouă hotărâre de guvern (833/2010) că populaţia nu este pregătită încă pentru procesul de tranziţie la noul tip de recepţie TV. Astfel, termenul pentru finalizarea procesului a fost prelungit până la 1 ianuarie 2015.

  România a ratificat Acordul de la Geneva 2006 prin Legea nr. 378/2009. A transpus aceste obligaţii în planul de radiodifuziune digitală, potrivit căruia este posibilă funcţionarea a 6 reţele naţionale de televiziune digitală (DVB-T) şi a 2 reţele naţionale de radio digital terestru (T-DAB).

  Standardul adoptat de România este DVB-T2.

  În urma licitaţiei organizate de ANCOM, în anul 2014, pentru atribuirea licenţelor de televiziune digitală, RADIOCOM şi-a adjudecat 3 MUX-uri în UHF, prin intermediul cărora va transmite atât programele publice ale Societăţii Române de Televiziune, cât şi programele altor producători de content, numărul total al acestora fiind de aproximativ 40 de programe în format SD. Prin cele 3 multiplexuri se pot transmite şi programe în format HD.

  Ce este televiziunea digitală?

  Televiziunea digitală este televiziunea în care transmisia programelor TV se face prin codarea şi compresia semnalului în sistem digital. Televiziunea digitală poate fi televiziune prin satelit, prin cablu, prin telefonie mobilă sau televiziune digitală terestră.

  Televiziune digitală terestră (DVB-T2, adică Digital Video Broadcasting - Terestrial 2) este televiziunea digitală în care transmisia programelor se face prin unde radio emise de emiţătoare amplasate terestru, de regulă pe înălţimi sau turnuri metalice, care pot transmite pe un singur canal TV, într-un semnal unic (multiplex), până la 14-16 programe TV.

  Romania dispune de 5 multiplexuri la nivel naţional, cu posibilitatea de a transmite un numar maxim de 70 de programe TV. RADIOCOM deţine 3 multiplexuri, prin intermediul cărora va transmite 14-16 programe în format SD sau combinaţii SD/ HD pentru un multiplex.

  Standardul adoptat de România este DVB-T2.

  Cum se poate recepţiona semnalul digital terestru?

  Recepţia semnalului digital terestru se va realiza prin intermediul unei antene terestre individuale, cu un televizor digital (marcat cu indicativul DVB-T2) sau prin combinaţii de receptoare digitale tip DVB-T2 (set top box-uri) şi televizoare clasice nedigitale.

  Avantajele televiziunii digitale terestre
 • Cel mai important beneficiu este optimizarea utilizării spectrului de frecvenţe, o resursă limitată ce trebuie foarte bine gestionată.
 • Un alt avantaj al televiziunii digitale terestre este calitatea mai bună a imaginii şi a sunetului comparativ cu televiziunea analogică.
 • În plus, televiziunea digitală terestră oferă posibilitatea de a recepţiona şi canale în formatul High Definition, acces la un ghid electronic de programe accesibil direct pe televizor (conţine orarul emisiunilor şi informaţii despre conţinutul acestora) precum şi alte aplicaţii.
 • Ce trebuie să ştie telespectatorii - condiţii de recepţie pentru transmisia terestră de televiziune digitală (echipamente necesare)

  Din punct de vedere al echipamentelor necesare pentru recepţia semnalului de televiziune digitală terestră, se pot defini două situaţii:

  Situaţia 1:
 • prin intermediul unui receptor extern digital, de tip DVB-T2 (set top box), care se conectează la televizorul clasic, şi a unei antene exterioare de recepţie. Antena de recepţie trebuie să fie dedicată pentru banda de frecvenţă UHF şi să aibă un câştig cât mai bun (minimum 30dB).
  Antena trebuie instalată la minimum 10 m deasupra solului, într-o zonă bine degajată (fără obstacole în apropiere, pe direcţia de recepţie) şi orientată spre emiţător. În oraşe, se recomandă instalarea antenei de recepţie pe clădiri.
  Legătura între antenă şi receptorul DVB-T2 se va face prin intermediul unui cablu coaxial de bună calitate (cu pierderi cât mai mici).
  Conectarea receptorului extern digital DVB-T2 (set top box) la televizor se va face prin intermediul ieşirilor analogice (RCA, SCART) sau digitale (HDMI).


 • Situaţia 2:
 • doar prin intermediul televizorului, dacă are tuner DVB-T2 încorporat, şi a unei antene exterioare de recepţie. Antena de recepţie trebuie să fie dedicată pentru banda de frecvenţă UHF şi să aibă un câştig cât mai bun (minimum 30dB).
  Antena trebuie instalată la minimum 10 m deasupra solului, într-o zonă bine degajată (fără obstacole în apropiere, pe direcţia de recepţie) şi orientată spre emiţător. În oraşe, se recomandă instalarea antenei de recepţie pe clădiri.
  Legătura între antenă şi televizor se va face prin intermediul unui cablu coaxial de bună calitate (cu pierderi cât mai mici).

 • Toate echipamentele necesare recepţiei semnalului de televiziune digitală terestră, receptor digital DVB-T2, antenă de bandă UHF, cablu coaxial, televizor cu tuner DVB-T2 încorporat, se pot achiziţiona de la magazinele de specialitate.

  Hărţile de acoperire a serviciilor de televiziune digitală terestră pe etape de implementare

  Informaţii despre zona de acoperire pentru transmisia terestră de televiziune digitală, în standard DVB-T2, pot fi obţinute prin consultarea următoarelor hărţi:
 • Acoperire la nivelul lunii IUNIE 2015, AICI
 • Acoperire la nivelul lunii OCTOMBRIE 2015, AICI
 • Acoperire la nivelul lunii NOIEMBRIE 2015, AICI
 • Acoperire la nivelul lunii DECEMBRIE 2015, AICI
 • Acoperire la nivelul lunii MAI 2016, AICI
 • Acoperire la nivelul lunii IUNIE 2016, AICI
 • Acoperire la nivelul lunii AUGUST 2016, AICI
 • Acoperire la nivelul lunii SEPTEMBRIE 2016, AICI
 • Acoperire la nivelul lunii OCTOMBRIE 2016, AICI
 • Acoperire la nivelul lunii NOIEMBRIE 2016, AICI
 • Acoperire la nivelul lunii MARTIE 2020, AICI
 • Acoperire la nivelul lunii DECEMBRIE 2020, AICI
 • Informaţii etapă de tranziţie la DVB-T2

  În cadrul etapei de tranziţie la televiziunea digitală terestră, în standard DVB-T2, RADIOCOM a pus în funcţiune emiţătoarele din următoarele amplasamente:

  17.06.2015 - a început transmisia, în standard DVB-T2, în Bucureşti. Transmisia este efectuată, în regim de test, cu emiţătorul din amplasamentul Herăstrău, în canalul 30. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  18.06.2015 - a început transmisia DVB-T2, în regim de testare, în amplasamentele Cluj - Feleac, în canal 26, şi Iaşi - Pietrăria, în canal 25. Din data de 24.08.2016, emiţătorul din amplasamentul Iaşi - Pietrăria emite în canalul 43. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  24.06.2015 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Urseni, în canalul 21, în zona Timişoara. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  12.10.2015 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Coştila, în canalul 21. Din data de 13.09.2016, emiţătorul din amplasamentul Coştila emite în canalul 22. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  06.11.2015 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Constanţa - Litoral, în canalul 30. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  11.11.2015 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Comăneşti, în canalul 40. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  13.11.2015 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Suceava, în canalul 38. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  19.11.2015 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Oradea, în canalul 44. Vezi zona de serviciu, consultând harta*, AICI.

  23.11.2015 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Craiova - Şimnic, în canalul 28. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  24.11.2015 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Balota-Turnu Severin, în canalul 40. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  25.11.2015 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Târgu Mureş, în canalul 25. Din data de 01.08.2016, emiţătorul din amplasamentul Târgu Mureş emite în canalul 24. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  27.11.2015 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Arad - Şiria, în canalul 21. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  17.12.2015 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Mogoşa Baia Mare, în canalul 37. Din data de 05.09.2016, emiţătorul din amplasamentul Mogoşa Baia Mare emite în canalul 21. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  18.12.2015 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Topolog, în canalul 35. Din data de 02.11.2016, emiţătorul din amplasamentul Topolog emite în canalul 38. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  01.05.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Vatra Dornei, în canalul 40. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  16.05.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Sibiu - Păltiniş, în canalul 37. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  17.05.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Cozia, în canalul 27. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  20.05.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Văratec, în canalul 32. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  27.05.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Braşov - Tâmpa, în canalul 35. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  07.06.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Buzău Istriţa, în canalul 28. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  10.06.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Bacău, în canalul 39. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  11.06.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Măgura Odobeşti Focşani, în canalul 38. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  01.08.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Măgura Boiu - Deva, în canalul 21. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  03.08.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Semenic - Reşiţa, în canalul 44. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  04.08.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Rarău - Câmpulung, în canalul 38. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  13.08.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Vaslui, în canalul 39. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  13.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Băneasa Călăraşi, în canalul 36. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  13.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Tulcea, în canalul 38. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  13.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Mahmudia, în canalul 38. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  14.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Piatra Neamţ, în canalul 26. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  15.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Bihor, în canalul 30. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  15.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Olteniţa Hotarele, în canalul 30. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  16.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Piteşti, în canalul 27. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  17.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Zalău, în canalul 30. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  21.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Bucureşti CNCR, în canalul 30. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  23.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Borsec, în canalul 32. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  24.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Cerbu Novaci, în canalul 22. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  24.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Galaţi Văcăreni, în canalul 24. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  27.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Parâng, în canalul 22. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  29.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Botoşani Săveni, în canalul 31. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  29.09.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Bistriţa Heniu, în canalul 40. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  01.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Bârlad, în canalul 39. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  01.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Harghita, în canalul 32. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI.

  07.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Mangalia, în canalul 30. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  13.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Medgidia, în canalul 30. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  14.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Sinteu, în canalul 44. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  16.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Săbed, în canalul 24. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  20.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Râmnicu Sărat, în canalul 38. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  20.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Giurgiu, în canalul 30. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  21.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Negreşti Oaş, în canalul 21. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  21.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Calafat Pleniţa, în canalul 27. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  21.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Alexandria, în canalul 42. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  21.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Huşi, în canalul 39. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  22.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Băleni, în canalul 24. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  22.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Bârlad Trestiana, în canalul 39. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  22.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Reşiţa, în canalul 44. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  22.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Izbăşeşti, în canalul 27. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  23.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Turnu Măgurele, în canalul 42. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  27.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Bicaz, în canalul 26. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  28.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Slobozia, în canalul 36. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  30.10.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Târgu Neamţ, în canalul 26. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI

  01.11.2016 - a început transmisia DVB-T2 din amplasamentul Straja, în canalul 38. Vezi zona de serviciu, consultând harta, AICI
  Informaţii la zi - Proiect DVB-T2 MUX1

  Lista cu emiţătoarele puse în funcţiune în cadrul proiectului de implementare a televiziunii digitale terestre MUX1, RADIOCOM - AICI.


  Pachetul de programe de televiziune transmis, în acest moment, în standard DVB-T2, cuprinde posturile TV ale Societăţii Române de Televiziune - TVR1, TVR2, TVR3 şi TVR1 HD şi 5 posturi TVR regionale (TVR Craiova, TVR Cluj, TVR Iaşi, TVR Târgu Mureş şi TVR Timişoara).