RADIOCOM are certificat Sistemul de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca, Securitatea Informatiei) de catre RINA SIMTEX - Organismul de Certificare Romania.
Business Initiative Directions (BID) a acordat, cu ocazia desfasurarii Quality Summit New York 2006 in data de 14 mai 2006, pentru RADIOCOM, distinctia Gold Award for Excellence and Business Prestige.
CISCO Powered Network RADIOCOM este unul din furnizorii de servicii care, prin reteaua nationala ATM / MPLS dezvoltata cu echipamente CISCO, si-a castigat dreptul de a afisa sigla Cisco Powered Network (CPN).
 
Programe şi strategiiPROGRAME ŞI STRATEGII


Informaţii generaleSocietatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (RADIOCOM) este principalul furnizor naţional de servicii de broadcasting, precum şi un jucător important în domeniul comunicaţiilor electronice.

Televiziunea digitală terestră


Consolidarea poziţiei în segmentul de broadcasting, prin implementarea tehnologiei DVB-T2 şi operarea în condiţii comerciale a multiplexelor digitale, este unul dintre obiectivele strategice ale RADIOCOM.

Având în vedere obligaţiile asumate de statul român prin semnarea Acordului Geneva 2006, în cadrul Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii, organizată de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT), Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. se aliniază strategiei guvernamentale de implementare a televiziunii digitale terestre în România.

Acest acord internaţional a fost ratificat de România prin Legea nr. 378/2009 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvenţă 174-230 MHz şi 470-862 MHz, şi a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006.

Actorii implicaţi în implementarea televiziunii digitale terestre - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., Societatea Română de Televiziune - îşi propun o acoperire cu semnal digital terestru, în standard DVB-T2, la nivelul populaţiei, de cel puţin 95%.

În vederea deblocării întregului proces de tranziţie şi implementare a televiziunii digitale terestre, au fost demarate o serie de acţiuni, la nivel guvernamental şi instituţional, astfel:
 • În şedinţa de Guvern din data de 30 martie 2017, a fost aprobat Memorandumul cu tema: Înfiinţarea Grupului de Lucru pentru stabilirea unor măsuri necesare implementării televiziunii digitale terestre şi a serviciului multimedia la nivel naţional.
 • La nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale s-a înfiinţat Grupul de Lucru pentru stabilirea unor măsuri necesare implementării televiziunii digitale terestre şi a serviciului multimedia la nivel naţional, agenda Grupului de Lucru cuprinzând printre altele:
 • Constituirea Multiplexului 1 ca serviciu naţional de utilitate publică, finanţat prin alocaţie bugetară, pe care se pot transmite free to air programele publice şi comerciale în format HD/SD;
 • Adoptarea unui set de măsuri privind subvenţionarea parţială, prin vouchere de valoare fixă, a set-top box-urilor pentru populaţia defavorizată, în vederea facilitării accesului la serviciile digitale, respectând principiul neutralităţii tehnologiei;
 • Elaborarea unui set minim de parametri pentru set-top box-uri şi receptoare în standard DVB-T2;
 • Stabilirea procedurii de verificare a acoperirii Multiplexului 1, în sensul considerării contribuţiei întregii reţele la nivel naţional;
 • Completarea Legii nr. 504/2002 cu prevederi referitoare la operatorii de multiplex şi distribuţia serviciilor multimedia.
 • Radioul digital


  RADIOCOM urmăreşte cu interes dezvoltarea radioului digital în Europa şi susţine implementarea unei strategii de dezvoltare a radiodifuziunii digitale în România, în FM şi unde medii, în vederea creşterii calităţii recepţiei la nivelul populaţiei şi a calităţii contentului.


  Comunicaţii electronice


  În domeniul comunicaţiilor electronice, investiţiile companiei au permis crearea unei infrastructuri de ultimă generaţie.

  Datorită infrastructurii radio proprii şi a unei infrastructuri de fibră optică la nivel naţional, deţinând inclusiv o licenţă telecom în banda de frecvenţă 3,6 - 3,8 GHz, este posibilă, prin reţeaua de acces wireless, furnizarea de servicii broadband pe suport WiMAX. Astfel, RADIOCOM poate furniza servicii în zone mai puţin accesibile altor medii de transmisie, unde ceilalţi operatori telecom nu dispun de soluţie tehnică.

  În vederea creşterii competitivităţii şi diversificării serviciilor de comunicaţii electronice oferite clienţilor săi, RADIOCOM îşi propune să modernizeze reţeaua pentru ultimele tehnologii LTE.

  De asemenea, compania are în vedere să optimizeze performanţele HUB-ului VSAT pentru transmisii de date şi echipamente de transport radio şi TV, din Centrul de Comunicaţii prin Satelit Cheia, asigurând prin această soluţie creşterea capacităţilor pentru clienţii din România, cât şi din afara ţării. În special, în zonele izolate de tip “zone albe”, conectivitatea VSAT nefiind subjugată limitelor geografice sau disponibilităţii terestre.