RADIOCOM are certificat Sistemul de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala, Securitatea Informatiei) de catre RINA SIMTEX - Organismul de Certificare Romania, pentru perioada 23.05.2017-22.05.2020.
Business Initiative Directions (BID) a acordat, cu ocazia desfasurarii Quality Summit New York 2006 in data de 14 mai 2006, pentru RADIOCOM, distinctia Gold Award for Excellence and Business Prestige.
CISCO Powered Network RADIOCOM este unul din furnizorii de servicii care, prin reteaua nationala ATM / MPLS dezvoltata cu echipamente CISCO, si-a castigat dreptul de a afisa sigla Cisco Powered Network (CPN).
 
Raportări financiare
Situatii financiare


Raportări financiare 2018:
 • Raportare contabilă semestrială la 30.06.2018

 • Raportări financiare 2017:
 • Situaţiile Financiare ale SNR la 31.12.2017 întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
 • Situaţii financiare la 31.12.2017
 • Model calculaţie costuri 2017
 • Raport de audit pentru modelul de calculaţie a costurilor anului 2017
 • Raportul administratorilor la 31.12.2017;
 • Raportul pe 2017 al auditorului independent SOCECC
 • Politici contabile ale SNR conform cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
 • Raportare contabilă semestrială la 30.06.2017

 • Raportări financiare 2016:
 • Situaţiile Financiare ale SNR la 31.12.2016 întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
 • Model calculaţie costuri 2016
 • Raport 2016 auditor independent SOCECC
 • Raport administratori 2016
 • Situatii financiare an 2016
 • Raportare contabila semestriala la 30.06.2016

 • Raportări financiare 2015:
 • Model calculaţie costuri 2015
 • Raport 2015 auditor independent SOCECC
 • Raport administratori 2015
 • Situatii financiare an 2015
 • Raportare contabila semestriala la 30.06.2015
 • BVC aprobat 2015
 • Execuţia BVC 2015

 • Raportări financiare 2014:
 • Model calculaţie costuri 2014
 • Raport de audit pentru modelul de calculaţie a costurilor anului 2014
 • Situatii financiare an 2014
 • Raportare contabila semestriala la 30.06.2014
 • Raport administratori 2014
 • BVC aprobat 2014
 • Execuţia BVC 2014

 • Raportări financiare 2013:
 • Model calculatie costuri 2013
 • Raport calculatie costuri 2013
 • Situatii financiare an 2013
 • Raportare contabila semestriala la 30.06.2013
 • Raport administratori 2013

 • Raportări financiare 2012:
 • Model calculatie costuri 22.03.2012
 • Model calculatie costuri 2012
 • Raport calculatie costuri 2012
 • Model calculatie costuri 18.12.2012
 • Raportare contabila semestriala la 30.06.2012
 • Situatii financiare an 2012
 • Completare model calculaţie costuri activitate RDF
 • Completare model calculaţie costuri activitate TV

 • Raportări financiare 2011:
 • Raportare contabila semestriala la 30.06.2011
 • Situatii financiare an 2011
 • Raport audit calculatie costuri
 • Model calculatie costuri
 •