RADIOCOM are certificat Sistemul de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca, Securitatea Informatiei) de catre RINA SIMTEX - Organismul de Certificare Romania.
Business Initiative Directions (BID) a acordat, cu ocazia desfasurarii Quality Summit New York 2006 in data de 14 mai 2006, pentru RADIOCOM, distinctia Gold Award for Excellence and Business Prestige.
CISCO Powered Network RADIOCOM este unul din furnizorii de servicii care, prin reteaua nationala ATM / MPLS dezvoltata cu echipamente CISCO, si-a castigat dreptul de a afisa sigla Cisco Powered Network (CPN).
 
EvoluĊ£ia companieiAscensiune prin proiecte majore:

2001: lansarea proiectului pilot PMP ( Punct - Multipunct) 26 GHz;
2004: lansarea serviciilor de telefonie şi extinderea ariei de adresabilitate a serviciilor către segmentul utilizatorilor finali;
punerea în funcţiune a primului emiţător de radiodifuziune digitală;
2005: lansarea unei noi imagini şi a unui nou brand RADIOCOM;
punerea în funcţiune a primului emiţător de televiziune digitală din România;
2006: instalarea unui nod terminal de satelit ( tip VSAT) de mare capacitate la Centrul de Comunicaţii prin Satelit de la Cheia;
2008: inaugurarea Centrului Naţional de Radiocomunicaţii, care include Sediul Central, Sucursala Bucureşti, Centrul de Operare şi Call Center-ul RADIOCOM
2010: lansarea serviciilor broadband de tip WiMax.
2015: RADIOCOM asigură trecerea de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, prin implementarea unei soluţii de tranziţie a transmisiilor în format DVB-T2.


Repere istorice:

RADIOCOM este, de 90 de ani, o prezenţă neîntreruptă şi activă pe piaţa telecomunicaţiilor din România. Momentele importante care au marcat în trecut evoluţia companiei pot fi enumerate în următoarea succesiune:

1927: se înfiinţează compania cu participare mixtă - de stat şi privată;
1948: naţionalizarea companiei;
1952: se înfiinţează Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor;
se înfiinţează Centrele de radio: Bucureşti, Tâncăbeşti, Craiova, Cluj, Timişoara şi Bod, care preiau activitatea staţiilor de radiodifuziune şi liniile de radioreleu;
1964: Centrele de radio se reorganizează în 4 zone sub denumirea de Direcţii de Radio şi Televiziune – Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara;
1990: se înfiinţează ROM-POST-TELECOM - regia autonomă de interes naţional, care preia întreaga activitate operaţională şi de administrare a serviciilor de poştă şi de telecomunicaţii;
1991: reorganizarea ROM-POST-TELECOM, prin divizare, înfiinţându-se astfel R.A. RADIOCOMUNICAŢII (HG nr. 448/1991);
1998: se înfiinţează Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. prin reorganizarea R.A. RADIOCOMUNICAŢII (HGR 372/1998).