RADIOCOM are certificat Sistemul de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala, Securitatea Informatiei) de catre RINA SIMTEX - Organismul de Certificare Romania.
Business Initiative Directions (BID) a acordat, cu ocazia desfasurarii Quality Summit New York 2006 in data de 14 mai 2006, pentru RADIOCOM, distinctia Gold Award for Excellence and Business Prestige.
CISCO Powered Network RADIOCOM este unul din furnizorii de servicii care, prin reteaua nationala ATM / MPLS dezvoltata cu echipamente CISCO, si-a castigat dreptul de a afisa sigla Cisco Powered Network (CPN).
 
Solicitare informaţiiSolicitare informaţii de interes public, conform Legii nr. 544/2001


       Pentru a solicita Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. (RADIOCOM) informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Serviciului Marketing.

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: Andreea MITRAN

Coordonate de contact:

       E-mail: andreea.mitran@radiocom.ro

       Tel.: + 40 31 500 30 49

       Fax: + 40 31 500 30 13

       Program de funcţionare: Luni - Joi 08:00 - 16:30; Vineri 08:00 - 14:00


RADIOCOM este înregistrat ca operator de date personale sub nr. 937/2007 şi nr. 35679/2015.


       Informaţiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal privind petenţii le regăsiţi în secţiunea Transparenţă - subsecţiunea Protecţia datelor - aici.
       Vă asigurăm că datele dvs. vor fi utilizate doar în scopul în care au fost colectate, gestionarea şi soluţionarea petiţiei transmise către RADIOCOM, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
       Prin transmiterea petiţiei, vă exprimaţi consimţământul fără echivoc, privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu tratarea acesteia.
       Aveţi dreptul să vă retrageţi oricând consimţământul acordat prin trasmiterea unei solicitări în acest sens.

Legislaţie:

 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Norme metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001

 • Modalitatea de contestare:


         Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi în art. 32, art. 33 şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările prevăzute în H.G. nr. 478/2016, şi anume:

 • Reclamaţia, care se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice, în termen de 30 zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată;
 • Plângerea, care se depune la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază petiţionarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Documente utile:

 • Formular-tip cerere de informaţii de interes public (timp mediu estimativ pentru completare: 5 minute)
 • Formularele aferente pentru reclamaţii administrative:
 • Formular-tip reclamaţie administrativă - în cazul unui răspuns negativ (refuz) privind accesul la informaţiile de interes public solicitate (timp mediu estimativ pentru completare: 5 minute)

 • Formular-tip reclamaţie administrativă - în cazul neprimirii, în termen legal, a unui răspuns privind accesul la informaţiile de interes public solicitate (timp mediu estimativ pentru completare: 5 minute)
 • Formularul de cerere / reclamaţia administrativă poate fi transmis(ă), prin una dintre următoarele modalităţi:
 • prin poşta electronică, la adresa de email: andreea.mitran@radiocom.ro;
 • prin fax la numărul: + 40 31 500 30 13;
 • prin poştă pe adresa companiei: Şoseaua Olteniţei nr. 103, sector 4, Bucureşti, cod 041303;
 • prin depunere la Registratură: Sediul Central - Şoseaua Olteniţei nr. 103, sector 4, Bucureşti; în timpul programului de lucru - Luni - Joi (8.00 - 16.30) şi Vineri (8.00 - 14.00).

 • Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

 • Documente:

 • Lista documentelor de interes public ale Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.
 • Lista documentelor produse şi/sau gestionate de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A.
 •