Anunţ de vânzare prin licitaţieOBIECTUL LICITAŢIEI


Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A, cu sediul în Şoseaua Olteniţei, nr. 103, sect. 4, Bucureşti, telefon: 031 500 3007, fax: 031 500 3013, organizează licitaţie publică pentru ecologizarea amplasamentelor S.N.R., prin dezmembrarea ( valorificarea ) materialelor rezultate din echipamentele ce au fost scoase din funcţiune. Licitaţia se va ţine la Sediul S.N.R. în data de 19.09.2019 , ora 10.00.


CANTITATEA OFERITĂ PENTRU VÂNZARE PREŢUL ŞI LOCURILE DE DEPOZITARE

Cantităţile oferite pentru vânzarea acestor materiale, amplasamentele, preţul ofertat, sunt menţionate în Caietul de sarcini. Cantitatea exactă se va determina după cântărirea tuturor materialelor rezultate din dezmembrarea echipamentelor. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta dupa 7 zile. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii SA , situat în Şos. Olteniţei nr 103, la Serviciul Logistică, pînă la data de 18.09.2019, dl Emilian Ion , telefon mobil: 0720 767 055 / telefon fix 031 500 3302.