23.12.2015 Aria de acoperire cu televiziune digitală terestră a crescut la cca. 56% din populaţie RomânieiSocietatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (S.N.R.) a depăşit, la sfîrşitul lunii noiembrie a.c., ţinta de acoperire de 50% a populaţiei cu semnal TV digital terestru, în recepţie fixă, estimată pentru sfârşitul anului 2015.

În acest moment, aria de acoperire cu televiziune digitală terestră este de aproximativ 56% din populaţia ţării.

Conform condiţiei impuse prin "Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru MUX1", deţinută de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (RADIOCOM), până la data de 31 decembrie 2016, cel puţin 90% din populaţia ţării va avea acces la televiziunea digitală terestră, în recepţie fixă.

Transmisiile DVB-T2, demarate în România, în data de 17 iunie a.c., sunt asigurate, în prezent, din următoarele 15 amplasamente: Bucureşti - Herăstrău (în canalul 30), Cluj - Feleac (în canalul 26), Iaşi - Pietrăria (în canalul 25), Timişoara - Urseni (în canalul 21), Bucegi - Coştila (în canalul 21), Constanţa - Litoral (în canalul 30), Comăneşti (în canalul 40), Suceava (în canalul 38), Oradea (în canalul 44), Craiova - şimnic (în canalul 28), Balota - Turnu Severin (în canalul 40), Tărgu Mureş (în canalul 25), Arad - Şiria (în canalul 21), Mogoşa - Baia Mare (în canalul 37) şi Topolog (în canalul 35).

Trecerea de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră se face, momentan, cu o soluţie tranzitorie, prin intermediul unor emiţătoare analogice modificate de specialiştii RADIOCOM.

Pachetul de programe de televiziune transmis, în prezent, în standard DVB-T2, cuprinde posturile TV ale Societăţii Române de Televiziune: TVR1, TVR2, TVR3 şi TVR HD, fiind suplimentat, din data de 24 decembrie 2015, cu 5 posturi TVR regionale: TVR Craiova, TVR Cluj, TVR Iaşi, TVR Târgu Mureş şi TVR Timişoara.

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. va menţine, temporar, până la data de 31 decembrie 2016, emisia programului TVR1, în format analogic, în banda de frecvenţă VHF.

Informaţii despre zona de acoperire estimată a emiţătoarelor DVB-T2 existente, la momentul actual, pot fi obţinute prin consultarea hărţii, aici.