11.06.2015 - Comunicat de presăCOMUNICAT DE PRESĂ


Guvernul a aprobat, în şedinţa din data de 10 iunie 2015, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, un act normativ care se referă şi la măsurile necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional.

Potrivit noilor reglementări, emisia pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic, în banda de frecvenţe radio 174-230 MHz [banda VHF (very high frequency)], poate continua, cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2016, atât pentru postul public de televiziune, cât şi pentru posturile private de televiziune ce emit în această bandă. Continuarea emisiei în această bandă de frecvenţe radio este posibilă în baza unui acord tehnic, eliberat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

  • nu produce interferenţe staţiilor de radiocomunicaţii ce utilizează spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte;
  • nu beneficiază de protecţie radio din partea staţiilor de radiocomunicaţii ce utilizează spectrul radio în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte;
  • la data intrării în vigoare a prezentei legi, frecvenţele radio pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic în banda VHF să fi fost deja alocate/repartizate.

  • De asemenea, drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate conform Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune, pot fi extinse, cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2016. După acest termen, utilizarea frecvenţelor radio pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune este condiţionată de obţinerea unei licenţe de emisie în condiţiile legii. Această licenţă de emisie va fi valabilă 9 ani şi va fi acordată în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.